zaterdag 18 mei 2013

Veni, Creator Spiritus

GIOTTO di Bondone: Pentecost (1320-1325)

De hymne 'Veni Creator Spiritus' is een kerkelijke pinksterhymne, die vooral in de Rooms-katholieke Kerk bij bijzondere gelegenheden ten gehore wordt gebracht.
De tekst is vermoedelijk van de Benedictijner monnik Hrabanus Maurus en wordt meestal in het Gregoriaans gezongen, hoewel hij ook als inspiratiebron diende voor andere componisten, zoals in het eerste deel van de Achtste Symfonie van Gustav Mahler.
bron: Wikipedia

Veni Creator Spiritus:

Veni, creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen.


vertaling naar de versie van Goethe door Wim Veltman:

Kom tot ons Heilige Schepper Geest
Kom tot de zielen van Uw mensen
Vervul met goddelijke genade
Het hart dat gij geschapen hebt.

Uw naam is Trooster, Parakletos,
Des Allerhoogsten Godsgeschenk,
Levende bron, Vuurgloed van liefde,
En Balseming van geesteskracht,

Gij schat van zevenvoudige gave,
Gij vinger van Gods rechterhand,
Gezonden krachtens Zijn belofte
Gij die de stem wekt door Uw spreken

Ontsteek Uw licht in onze ogen
Laat liefde stromen in ons hart
Dat wij, het vergankelijk lichaam dragend
Bereid tot moedig handelen zijn

Bedwing de Boze, drijf hem uit
En schenk bestendig ons Uw vrede
Dat Gij ons leid’ de rechte weg
Elk onheil voor de ziel vermijdend

Leer ons de Vadergod bewonderen
Leer ons de liefde tot de Zoon
Geest die in Beiden oorsprong vindt
Leer immer ons gelovig zijn

De Vadergod geprezen zij
De Zoon, die uit de dood verrees
Geprezen zij de Trooster-Geest
Van eeuwigheid tot eeuwigheid.

(zie ook eerdere bijdragen over Pinksteren door te klikken op het label) 

Geen opmerkingen: