woensdag 23 december 2015

Kerstmis 2015

BARTOLO DI FREDI (c. 1383)
Pinacoteca, Vatican
De krachtigste Koning

Toen diep was het duister
dat de volkeren bedekte,
Geen uitzicht zagen
de vreugdeloze zielen,
Daalde der helden
hoogste heer,
Neerwaarts naar weinigen
die wachtende waren.

In de Nazareth-burcht
heeft de bode gebracht
een boodschap die blijdschap
en wonder bewerkte.
Het heimelijk geheim
omhult de jonkvrouw
Die de heerlijke held
onder het hart mag dragen.

Zo luidde het bevel
dat de volkeren volgden:
Naar de burcht der herkomst
zal een ieder zich haasten.
Om tribuut te brengen
aan Caesar Augustus
Die in boeken wil vatten
de volheid der volkeren.

Ieder ging naar de streek
waar zijn stam ooit was,
naar de burcht van zijn geboorte.
Het gebod vond gehoor
in de wijde wereld.
Wie elders verbleef
moest zijn erfgoed zoeken,
in het gebied waartoe hij behoort

Zo reisden Maria en Jozef
door kilte en kou,
door nacht en winter
in snijdende wind.
Uit Bethlehem-burcht
stammen zij beiden
Uit de sterke stam
van David de dappere,
die daar eens heerste
over Hebreeën,
er zijn hoogzetel had.

Huis noch haard werd
hen beiden geboden.
Smaad en spot werden
smartelijk hun deel,
tot een schutplaats der dieren
bescherming gaf,
een stal, die de koning
der sterren zou bekleden.

Herders hoedden
hun rijzige rossen
In de eenzame nacht
op Efrata’s veld.
Toen de lichtende luister
jubelend weerklonk
Van het hemelse heir
dat vreugde verkondigde.

Op razende rossen
renden de mannen
Naar Bethlehem bracht hen
het blijde nieuws,
diezelfde nacht nog,
naar de schuur die de koning der koningen beschutting schonk.
Zij vonden de lichtglans
het lieflijke kind
Dat de aarde altijd
herscheppen zal.

Zo werden de wachters
bij het Kind in de kribbe
De eersten die op aarde
het licht gingen hoeden
Dat sterker en sterker
stralen zal
In de harten van hen
die zoeken willen.


Bron:
De krachtigste Koning werd geschreven in de trant van de Heliand voor de kinderen van de 4e klas van de Vrije School Gouda (Ridderslag) door Jan La Poutré, 1981

Geen opmerkingen: