donderdag 2 april 2009

De Stille Week

Fra Angelico: Intocht in Jeruzalem

De Stille Week mag misschien wel gezien worden als het oerbeeld voor het weekritme, met de verschillende kwaltiteiten die de dagen hebben. De zondag is en blijft de eerste dag van de week, hoewel na de kalenderhervorming in de tachtigerjaren de week volgens de DIN-norm op maandag begint. Misschien ziet men hier opnieuw de invloed van een oude Maan-cultus, die het nieuwe Zonnemysterie wil overschaduwen? (zie vorige notitie).
De maandag heeft het karakter van de reiniging, de dinsdag het karakter van een uiteenzetting. Zo kan men in iedere dag van de week een kwaliteit herkennen.
De evangelie teksten over de gebeurtenissen in de Stille Week zijn hieronder verzameld. Het zou een idee kunnen zijn iedere dag van de Stille Week een van die teksten te lezen, met elkaar of alleen. De illustraties heb ik op het internet bij elkaar gezocht, o.a. op de prachtige website van de Statenbijbel.

PALMZONDAG - Intocht in Jeruzalem:
Mattheüs 21: 1 – 11
Marcus 11: 1 – 10
Lucas 19: 28 – 44
Johannes 12: 12 – 19

Giotto di Bondone: Tempelreiniging

MAANDAG - Tempelreiniging:
Mattheüs 21: 12 – 17
Marcus 11: 11 – 19
Lucas 19: 45 – 48

DINSDAG - Lering en twistgesprekken in de tempel:
Mattheüs 21: 23 - 27
Marcus 11: 27 – 13: 37
Lucas 20: 1 – 21, 37

Ikoon: Zalving in Bethanië

WOENSDAG - Zalving in Bethanië en Het Verraad door Judas:
Mattheüs 26: 6 – 16
Marcus 14: 1 – 11
Johannes 12: 1 – 11 (In het Evangelie volgens Johannes vindt de zalving plaats zes dagen voor Pesach, een dag voor de Intocht in Jeruzalem op Palmzondag).

Duccio di Buonsigna: Laatste avondmaal

WITTE DONDERDAG - Laatste Avondmaal:
Mattheüs 26: 26 - 29
Marcus 14: 26 - 31
Lucas 22: 14 - 23
Johannes 13:1 – 20 (de voetwassing)

Duccio di Buonsigna: VoetwassingDuccio di Buonsigna: Gebed op de Olijfberg

Getsemane:
Mattheüs 26 : 26 - 46
Marcus 14 : 32 – 41
Lucas 22 : 39 - 46

Fra Angelico: Judas

GOEDE VRIJDAG - De gevangenneming, het proces, de kruisdood en graflegging:
Mattheüs 26 : 47 – 27 : 66
Marcus 14 : 42 – 15 : 47
Lucas 22 : 47 - 23 : 56
Johannes 18 & 19

Fra Angelico: Drie kruisen

STILLE ZATERDAG - Afdaling in de hel - de bijstand der gestorven zielen.

2 opmerkingen:

Adri zei

Beste Joep,

Ik ben weliswaar geen vrije-school leerkracht, maar bedankt en complimenten voor je mooie en duidelijk web-site!

Hartelijke groet,

Adri Benschop

Michel Gastkemper zei

Beste Joep,
Je hebt misschien wel gezien dat ik zondag op mijn weblog naar deze mooie bijdrage van jou heb verwezen (zoiets wil ik overigens met Pasen weer doen, want je verzorgt zulke toepasselijke teksten). Maar vandaag is daar zelfs een link vanuit Wenen bijgekomen, zie http://foersterliesel.blogspot.com/.
Met hartelijke groet,
Michel Gastkemper